Majbritt

VVS Haderslev

Opgavebeskrivelse
Udskiftning af gaskedler til indirekte fjernvarme med præfabrikeret fjernvarmevekslerunit. Type og størrelse er vedhæftet. Alle priser skal være ekskl. moms. Prisen skal være ekskl. hovedmåler. Der skal ikke etableres eller demonteres varmtvandsbeholder med tilhørende rørarrangement. • Demontering og bortskaffelse af to stk. gaskedler (65 kW pr. stk.). De to gaskedler er placeret ved siden af hinanden. • Demontering og bortskaffelse af alle rør, komponenter og materiale, der ikke skal være i brug efter installering af ny fjernvarmevekslerunit. • Levering og montering af præfabrikeret fjernvarmevekslerunit. Type er vedhæftet. Effekten på fjernvarmevekslerunitten skal være 130 kW. • Fjernvarmevekslerunitten skal tilsluttes til fjernvarmeværkets hovedhaner med de nødvendige komponenter, for at opnå et funktionsdygtigt og regulerbart fjernvarmevekslerarrangement. • Alt rørarbejde ift. tilslutning og idriftsætning af fjernvarmevekslerarrangementet skal være inkl. i prisen. • Øvrige ventiler, måleinstrumenter, følere og generelt samtlige komponenter, der skal monteres for at opnå et fuldt funktionsdygtigt fjernvarmevekslerarrangement, skal være inkl. i prisen. Alle disse komponenter skal angives og prissættes separat. • Der skal etableres komponenter på sekundærsiden, så der er mulighed for påfyldning af spædevand fra fjernvarmeværket. • Det skal forventes at fjernvarmevekslerarrangementet placeres fem meter fra fjernvarmeværkets hovedhaner. De fem meter rør skal være inkl. i prisen. • Idriftsættelse og indregulering af fjernvarmevekslerarrangementet skal være inkl. i prisen. Styreenheden (ECL 310 fra Danfoss) leveres sammen med fjernvarmevekslerunitten. Demontering og bortskaffelse af al rørisolering, der ikke skal være i brug efter etablering af nyt fjernvarmearrangement. Levering og montering af ny rørisolering, ny isolering af komponenter og al øvrig ny isolering på nyt fjernvarmearrangementet, inkl. isolering af hele fjernvarmevekslerunitten. Isoleringsmaterialet skal være rørskåle og isoleringskomponenter specielt beregnet til de pågældende komponenter og ventiler. Der må ikke benyttes isoleringsmateriale på ruller. Tillægspris på asbestsanering, hvis det er muligt at give en pris uden besigtigelse.
Oprettet 22.04.2024
Kategori VVS
Ønskes påbegyndt Inden for 6 måneder
Opgavetype Fjernvarme
Vedhæftede filer