Benno

VVS Korsør

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 I mit sommerhus i Granskoven 42, Korsør, har jeg en traditionel målerbrønd i jorden til vand med en afspærringsventil på hver side af måleren, men det er svært at åbne og lukke dem. Måler er fjernaflæst. Jeg kunne god tænke mig at få lavet enten en stophanebrønd eller få en afspærringsventil, som kan åbnes og lukkes med et gammeldags stophanehåndtag, uden at jeg skal rode nede i brønden. Jorden er sandet og let at grave i, hvis der skal vælges en opgravningsløsning. Løsning og pris udbedes. Opgave 2 Samtidig kan jeg godt tænke mig muligheden for en aftapningshane i målerbrønden, således at jeg kan tømme rørene for vand, når jeg lukker for vandet i vintersæsonen. Løsning og pris som tillægspris i forbindelse med udførelse af opgave 1 udbedes.
Oprettet 10.04.2024
Kategori VVS
Ønskes påbegyndt Ligemeget
Opgavetype Rørinstallationer