Simon

Tilbygning

Opgavebeskrivelse
Vi har en 40 m2 integreret terrasse som vi ønsker omdannet til beboelse. Der skal opføres fundament og træskelet med underbeklædning og lukket vandret listebeklædning, samt ændres på en del af den bærende konstruktion for spær. Tagkonstruktionen er nyopført i 2008, og huset er fra 1953. Udstøbning af betondæk med gulvvarme foretages senere, sammen nedlæggelse af eksisterende krybekælder i hele beboelsens stueplan. Carport som vist på vedhæftede tegninger opføres også senere. Der foreligger beregninger og skitser for til- og ombygningen. Byggeansøgning er indleveret, men endnu ikke godkendt. En besigtigelse af de eksisterende forhold vil være påkrævet for at kunne afgive et tilbud.
Oprettet 21.06.2022
Kategori Tømrer
Ønskes påbegyndt Inden for 6 måneder
Skal tilbudet være inkl materialer? Ja tak, inkl materialer
Vedhæftede filer
Byggetilbud.dk ©