Line

Totalrenovering Skovlunde

Opgavebeskrivelse
Ud fra tilstandsrapporten for vores ejendom vil vi gerne have et bud på prisen for udbedringer af k2'er og k3'er. Vi håber det er muligt at give et nogenlunde bud ud fra tilstandsrapporten, uden at inspicere boligen. Skotrender: (k3) Inddækning er utæt ved tagbelægningen omkring de høje vinduer mod syd. Note: Inddækning mellem tagflade og vinduer er ikke korrekt tilpasset til tagbelægningen. Der er risiko for fugtindtrængning og følgeskader på underliggende konstruktion. tagrende/tagnedløb: (k2) Begge tagnedløb mod øst er ikke ført til tagbrønd og vander af på anden bygning (Carport) Note: Konstruktionen er ikke udført byggeteknisk korrekt. Fasader/gavle: (k2) Der er områder med porøse, nedbrudte, udfaldende og svage mørtelfuger på facade og gavl ved carport, samt murværk mod syd er ude af lod/niveau i område mellem kælder- og stuevinduer. Der er revne i murværk/vinduesoverligger mod nord under taget tv. for badeværelsevindue. Note: Der er risiko for yderligere skadesudvikling i murværk. Vinduer/døre: Der er trænedbrydning i hoveddør. Vinduer (rytterlys) i den høje del trænger generelt til afrensning samt fornyet overfladebehandling. Note: Ved afrensning må påregnes fremkomst af områder, der kræver reparation. *Vi forventer at udskifte halvdelen af boligens vinduer. Kælder vægge: Der er plade-/træbeklædning på kældervægge flere steder. Plade-/træbeklædning på kælderydervægge i kælderrum mod nordvest (som bruges til værelse ved besigtigelsen) er med revner i samlinger, samt der er misfarvning af fugt i hjørne ved gulv mod nordøst. Note: Da der er konstateret/målt fugt i beklædningen. Det ses bla. ved fodpanel ved brændeovn mod syd og i kældrrum nordøst. Konstruktionen er uhensigtsmæssig, da det ikke kan udelukkes, at der kan ske fugtophobning mellem beklædningen og væggen samt, at der er risiko for trænedbrydning og skimmeldannelse. Etageadskillelse: Betondæk ved altan over nedgang til garage/værksted er opfugt, samt afløb i betondæk er ikke ført til brønd men har udløb ud over kælderskakten. Note: Betondæk og kælderskakt er med revner og fugtskader. Vådrum: vægkonstruktion: (k3) Vægfliser i badeværelset i stueetagen og i badeværelse i kælderen, er i områder ved badekar(stueetagen) og i brusenicher med mangelfuld vedhæftning og revner i fuger. Note: Der er mangelfuld vedhæftning til underlaget og revner i fuger i vådzonen. Der er risiko for fugtgennemtrængning til andre konstruktioner og dermed følgeskader. I brusenichen i kælderen er der revnet fliser. gulvafløb:(k3) I badeværelse ved toilet og midt i bryggers i kælderen er samlingen mellem afløbsskål og rist i gulvafløb er ikke tætsluttende. Note: Der er synlig og porøs betonkant mellem afløbsskål og rist. Der er risiko for fugtindtrængning i omliggende konstruktioner og følgeskade VVS installationer: (k2) Afløb fra vask i garage/værksted er ført ud af bygningen over terræn ved nordfacaden og til afløb i kælderskakt. Note: Installationen er ikke udført byggeteknisk korrekt (iht. afløbsnorm) og giver risiko for frostskader. Tagkonstruktion: (k3) Der er utæthed, trænedbrud og nedbrudt overfladebehandling i træværk mod syd og bygningsdelen fremtræder vind- og vejrbidt. Note: Skaden er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes. Der er trængt vand på murafdækningen og el-lyskæde er badet i vand ved besigtigelsen. (k3) Tagnedløb er ikke ført til tagbrønd. Note: Et fugtigt miljø omkring fundament har givet følgeskader på sokkel og tilstødende murværk. Hvis der er spørgsmål skriv endelig, jeg håber det er muligt at komme med et bud. Mvh Line og Marck
Oprettet 09.09.2019
Kategori Totalrenovering
Ønskes påbegyndt Inden for 6 måneder
Byggetilbud.dk ©