Robert

Ugentlig rengøring af 2 hoved- og bagtrapper

Opgavebeskrivelse
Rengøring AB Valodia. Adresserne Donaugade 9 og Polensgade 10, 2300 København S. Ejendommen har to hovedtrapper og køkkentrapper til 5. sal, to kælderarealer samt et sammenhængende loftareal. Der vil være adgang til rum med vand og kloak og med mulighed for opbevaring af redskaber, midler og salt. Der ønskes tilbud på følgende opgaver: Ugentligt: - Støvsugning og vask af to hovedtrapper fortov samt nedgang til cykelkælder fejes og renholdes Månedligt: - Støvsugning og vask af to køkkentrapper (også under dørmåtter) - Ekstra rengøring af to hovedtrapper Kvartalvis: - Vinduespolering på to hovedtrapper og to bagtrapper - Støvsugning af gulve i kælder- og loftsareal Årligt: - Polish-behandling af to hovedtrapper med grunding rengøring af alle trin og reposer og efterfølgende polish-behandling - Glatførebekæmpelse - Glatførebekæmpelse (snerydning og saltning) af fortove og kældertrappe Tilbud accepteres kun i det omfang, at: • Der i det angivne tilbud medfølger specifikation af løsning på opgaverne (eksempelvis nedfejning af flader, rengøring af balusterfundamenter) • Det angivne tilbud indeholder pris på de enkelte opgaver • Det fremgår af tilbuddet, at opgaverne løses af samme medarbejdere fra gang til gang (med forbehold for ferie, sygdom og lignende) • At rengøring på hovedtrapper sker på samme ugedag fra uge til uge • At der anvendes miljøgodkendte midler
Oprettet 02.07.2013
Ønskes påbegyndt Inden for 6 måneder
Byggetilbud.dk ©