Alaedin

Nyt tage

Opgavebeskrivelse
Nuværende tage er eternit fra 1971 som skal fjernes og lægges nyt eternit tage. På en side af taget ligger 17 solceller paneler der skal afmonteres og sættes på efter renovering. Der skal fjernes 100 mm isolering som er ødelagt og lægges 195 mm ny isolering. Der ønskes specifikation af prisen i forhold til solceller, isolering og tagarbejde. Tagrender og nedløbsrør er skiftet sidste år og skal bibeholdes. Specifikation om håndværkefradrag for arbejdet. Nedenstående arbejde ønskes. - Nyt eternittag sort b7 fra cembrit. - Solceller afmonteres og genmonteres efter det nye tag er lagt. · Aftagning og bortkørsel af eksisterende tag og lægter mm. · 100 mm isolering fjernes og nye 195 mm udlægges. · T1 taglægter. · Stern og tagrender bibeholdes. · Nyt cembrit eternittag b7 plader med dertilhørende nortonbånd. · Rygninger monteres med klodser og nortonbånd. · 6 rumudluftningshætter samt 4 alm. Udluftningshætter og en faldstamme. · Ventilerede plastklodser monteres i bund.
Oprettet 25.02.2018
Ønskes påbegyndt Inden for 2 måneder
Vælg type Parcelhus
Antal plan 1 plan
Hvor mange m2? 138
Facaden skal være: Mursten
Tagbeklædning Eternit
Har du byggetilladelse? Byggetilladelse er ikke nødvendigt
Har du tegninger af projektet? Nej
Byggetilbud.dk ©