Trine

Murerarbejde i forbindelse med etablering af nyt badeværelse

Opgavebeskrivelse
I forbindelse med etablering af nyt badeværelse og sammenlægning med eksisterende toilet har vi brug for følgende mureropgaver: MURER-BETON-ARBEJDE: • Forsigtig ophugning, fjernelse og bortkørsel af eksisterende ca. 5 m2. Badeværelses-betongulv ned til oprindeligt bjælkelag. • GULVVARME: Når VVS og EL har udført deres forberedende installationsarbejde og tømrer har optaget bræddegulvet i det nye badeværelse på ca. 12,5 m2, udføres Lewis stålplader på hele gulvet nøje iht. fabrikantens forskrifter. • Der tætnes / skummes omhyggeligt langs alle vægge for at sikre at der ikke trænger beton ned i etageadskillelsen og til underbo. • VVS udfører pex-rørgulvvarme iht. Lewis forskrifter og efterfølgende udstøbes betongulv ligeledes nøje iht. Lewis fabrikantens forskrifter. Der udføres opkant ved overgang ml. Gang og badeværelse og forsænkning ved brusebad og i øvrigt nøje fald mod gulvafløb. Generelt er det yderst vigtigt at gulv- og vægkonstruktion udføres nøje iht. SBI anvisning nr. 252 vedr. Udførelse af vådrum. • VÅDRUMSBEHANDLING: Udførelse af forskriftsmæssig vårumsbehandling af gulve og vægge nøje iht. SBI anvisning 252. • FLISER: Forskriftsmæssig pålægning og fugning af ca. 12,5 m2. Gulvfliser med sokkel-fliser mod vægge. • Forskriftsmæssig opsætning og fugning af ca. 8 m2 vægfliser. • Ifm. Indmuringsbadekar udføres i samarbejde med VVSer letbeton-blokke under og omkring badekar, og der udføres ca. 1,5 m.2 vægfliser på fronten og med rustfri vent. Rist ved gulv for ventilation af rummet under badekar. • LUKNING AF DØRE: Udførelse af lukning af 2 dørhuller i lette vægge med 5 mm letbeton og puds eller brædder med terrakottavæv og puds. • PUDSREP: Udførelse af diverse pudsrep. i åbning fra toilet til nyt badeværelse. • Udførelse af diverse pudsrep. i overgang efter nedtagning af vægge til nyt køkken.
Oprettet 30.07.2018
Kategori Murer
Ønskes påbegyndt Inden for 10 dage
Skal tilbudet være inkl materialer? Jeg har delvist selv materialer (angiv hvilke i opgavebeskrivelsen)
Byggetilbud.dk ©