Andreas

Køkkenrenovering/Nyt køkken Amager

Opgavebeskrivelse
Jeg skal have lavet nyt køkken, da der er fundet skimmelsvamp i min lejlighed. Jeg har fået lavet følgende handlingsplan: Handlingsplan • Der opsættes afskærmning af PE-folie mod de dele af lejligheden, som ikke medtages i renoveringsarbejdet. • Der opsættes luftrensere med afkast til det fri i renoveringsområdet. • Lejligheden holdes opvarmet til jævn stuetemperatur i alle lejlighedens værelser. • Der luftes ud ved gennemtræk 3 gange dagligt af 5-10 minutters varighed. Nedrivning • Køkkenskabe, vaskemaskine og opvaskemaskine på gavlvæg nedtages. o Bagplader med skimmelsvampevækst fjernes. • Glasvæv og spartel på gavlvæg samt på ydervæg indtil vindue fjernes. o Evt. limrester fra tapet affræses til bagvedliggende pudslag. 19-358n20191015 Jansvej 1, 1. sal, 1, 2300 København – Mikrobiel undersøgelse 3 Skimmelsanering • Der udføres afrensning for skimmelsvampe på de blotlagte vægflader. Afrensningen foretages med tørdamp efter Microclean-metoden, eller alternativt med et desinficerende middel som eksempelvis Protox Hysan. o Der bør udføres kontrol af afrensningen. Udfaldskravet til afrensningen er et Mycometer-tal i kategorien A (0-25). • Skimmelsaneringen afsluttes med en grundig rengøring af berørte lokaler, hvor alle overflader støvsuges med en støvsuger påmonteret HEPA-filter, herunder vægge og lofter. o Rengøringen udføres af 2 omgange og med 24 timers mellemrum. • Der bør udtages DNA-luftprøve for skimmelsvampe efter endt rengøring af berørte lokaler. • Der udføres oppudsning af vægfladerne med tyndpuds el.lign. med henblik på en plan og ret vægflade. • Facadevæggene efterisoleres indvendigt ved fuldklæbning af 50 mm kalciumsilikatplader iht. producentens anvisninger. o NB! Det bør bemærkes, at kalciumsilikatplader ikke er egnet til at optage vægt fra tunge emner. Disse fikseres derfor i det bagvedliggende murværk. o Der fuldspartles til jævn og plan overflade med diffusionsåbne materialer som Remmers saneringsspartel iht. producentens anvisning. • Der udføres overfladebehandling. • Nye køkkenelementer påmonteres. o Det skal sikres at der er ca. 5 cm afstand imellem ydervæg og side af køkkenskabe. Nyt køkken, vaskemaskine, opvaskemaskine og emhætte skal monteres. Køkkenet er omkring 7-8 kvm
Oprettet 29.09.2020
Ønskes påbegyndt Inden for 2 måneder
Ønskes materialer inkluderet i tilbuddet? Ja tak, materialer ønskes inkluderet i tilbuddet
Byggetilbud.dk ©