Samuel

trappe til kælder i have

Opgavebeskrivelse
Vi har fået nedgravet en betonkælder i haven (10m2, til vin), og vi ønsker nu tilbud på en udendørs trappenedgang til den. Der er ca. 3,5 meter til bunden af hullet ved døråbningen da kælderen er dækket af 1 meter jord. Aktuelt er der udgravet ca. 1,8 meter ud fra indgangen af kælderen, hvor vi midlertidigt har træafstivning. Der skal støbes et gulv de første 1,2 m foran kælderindgangen som en trappeafsats m. installation af en pumpebrønd. Herefter skal der graves ud til resten af trappen. Væggene i trappen kan enten støbes, opbygges af betonelementer, funda blokke eller andet alt efter tidsforbrug, pris og sikkerhed (vigtigst m. sikkerhed grundet det store jordtryk). Selve trappen sættes med trin der allerede haves, de måler 120 x 16 x 40cm (b x h x d), der haves 20 stk. Trappen skal gerne dreje i en bue ca. 45 grader ind mod huset. Over trappeafsatsen foran kælderdøren laves betondæk, hvorpå der skal ligge jord (ca. 1 meter op til terræn), og dette betondæk fortsættes som en skråning op til terrænniveau, ca. 1 meter. Der ønskes udført gelænder rundt om selve "hullet". Se venligst vedhæftede tegninger, dels en grundtegning med placering af kælder ift. hus, en tegning af trappenedgang set foroven, og en snittegning af trappen set fra siden.
Oprettet 02.04.2018
Ønskes påbegyndt Inden for 10 dage
Vedhæftede filer
Byggetilbud.dk ©