Klaus

Brolægning Farum

Opgavebeskrivelse
Vores grund har to niveauer – huset ligger højere end indkørsel og garage. Vi ønsker at skabe plads til en ekstra parkeringsplads, hvilket betyder, at der skal graves en parkeringsplads ind i det niveau, som huset ligger på. Der skal graves et areal på 24 m2 (4 m x 6 m) og der skal graves ca. 0,65 m jord væk på hele fladen for at komme ned i niveau med indkørslen. Dertil skal der formentlig graves nogle yderligere cm væk i forhold til at kunne lave belægning, men det er op til tilbudsgiver at afgøre, hvor meget ekstra jord, der skal fjernes. Inden gravearbejdet påbegyndes skal det undersøges, om der føres kabler eller andet igennem jordstykket. Når jorden er fjernet og bortskaffet, skal der på tre sider laves støttemur på de tre sider – ca. 16 m. Støttemuren skal i tilbudssammenhæng laves i knækfliser (hvilket vi har andre steder), men vi ønsker i forbindelse med udførelsen at overveje andre muligheder, hvor tilbudsgiver gerne må komme med forslag. Parkeringspladen skal som afslutning belægges med RBR Hjertingsten i grå. Igen ønsker vi i forbindelse med udførelsen at overveje andre muligheder for belægning, men tilbuddet skal gives med RBR Hjertingsten. Da parkeringspladsen er en udvidelse af de eksiterende adgangsveje til grunden, er det nemt at komme til med maskiner og at bortskaffe jorden. Tilbuddet skal som minimum opdeles i følgende poster: • Gravearbejde • Bortskaffelse af jord • Støttemur • Belægning
Oprettet 29.08.2019
Kategori Brolægning
Ønskes påbegyndt Ligemeget
Vælg opgavetype Indkørsel
Ved du hvilken type sten du ønsker? Herregårdssten
Hvor mange m2 skal brolægges? 24
Skal tilbudet være inkl materialer? Ja tak, inkl materialer