Gert

Anlægsgartner Vedbæk

Opgavebeskrivelse
Nedgravning af ca. 10 meter elkabel i lovmæssig dybde i carport forudgået af fjernelse af herregårdssten i tilstrækkelig bredde/længde til at nedgravningen kan finde sted. Efter nedgravning af kablet reetablering af stenene. PS. Arbejdet ønskes tidligst udført efter 7. juli 2024
Oprettet 15.05.2024
Kategori Anlægsgartner
Ønskes påbegyndt Inden for 2 måneder
Hvilke typer arbejde indeholder opgaven? Brolægning
Hvilke typer arbejde indeholder opgaven? Gravearbejde