Marie

Anlægsgartner Broby

Opgavebeskrivelse
Indhentning af tilbud på terræn- og belægningsarbejder ifm. Møllegaardsvænget 14, Nr.Broby. Møllegaardsvænget 14 i Nr. Broby forventes færdigt og klar for indflytning ultimo september. I denne forbindelse ønsker vi et tilbud på en finplanering af hele grunden, samt etablering af støttemure, kantsten og belægninger i indkørsel mod vest. Der skal også etableres en vejbrønd i indkørsel. Der er vedhæftet skitser med terrænkoter, afstandsmål og udstrækning på belægningerne. Der ønskes også som option en enhedspris på udførelse af gangbelægning rundt resten af huset i henhold til vedhæftede tegninger ( ca. 57 m2). Oplys gerne hvornår arbejdet kan udføres. Vi har et ønske om at dette kan udføres umiddelbart efter indflytning. Se vedhæftet filer. I er velkommen til at besigtige grunden. Ønskes yderligere information sender vi gerne dette.
Oprettet 26.07.2022
Kategori Anlægsgartner
Ønskes påbegyndt Inden for 6 måneder
Hvilke typer arbejde indeholder opgaven? Brolægning
Hvilke typer arbejde indeholder opgaven? Gravearbejde
Vedhæftede filer
Byggetilbud.dk ©